Accessibilitat

 

Informació general

En el procés de disseny, gestió, manteniment i actualització de continguts del web s’han tingut en consideració els criteris d’accessibilitat fixats pel Reial decret 1112/2018, del 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs webs i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, amb l’objectiu de facilitar l’accés als seus continguts al major nombre de persones possible, especialment a les persones amb discapacitats i les persones grans.

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’han seguit les pautes WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines, versió 2.1) establertes pel grup de treball WAI (Web Accessibility Initiative) del W3C (World Wide Web Consortium), de nivell AA.

S’acompleixen els estàndards i les recomanacions del W3C pel que fa a XHTML 1.0 i CSS 2, la qual cosa garanteix la compatibilitat entre plataformes i versions dels navegadors web i permet separar l’estructura de la presentació dels continguts.

 

Sol·licitud d’informació accessible i queixes

Si teniu algun problema per accedir als continguts del web o per fer suggeriments de millora, podeu adreçar-vos als responsables utilitzant el formulari de contacte.

 

 

 

Última actualització: 5 de setembre de 2022